Kalendarz ekologa


O Kole w Tychach

...Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Polskiego Klubu Ekologicznego...

Polski Klub Ekologiczny powstał w 1980 roku, w obliczu zagrożenia katastrofą ekologiczną. PKE jest organizacją społeczną, pozarządową, ogólnokrajową. Działa w kilkunastu okręgach regionalnych skupiając ponad 100 kół lokalnych. Zarząd główny znajduje się w Krakowie.
Celem działań jest:

Powszechna edukacja ekologiczna jest konieczna. Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy także od równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji jest jednym z głównych celów. Polski Klub Ekologiczny współdziała z międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania. Wszystkich, którym bliskie są te idee zapraszamy do współpracy i pomocy.Koło PKE w Tychach powstało w 1990 roku. Głównym tematem, którym zajmuje się Koło jest Lokalna Agenda 21, w ramach której realizowane są następujące zagadnienia:

drzewko
© Wszelkie prawa zastrzeżone